Monumenten

De restauratie van goten, daken, gevelbekleding, ornamenten en dakversieringen van monumentale panden, is een bijzonder specialisme van Van Sonsbeek. Als ergens het motto “wat hun ogen zien, maken hun handen” van toepassing is, is het op dit zeer specifieke werkgebied.

De bewerking van koper, zink en lood is bij Van Sonsbeek in heel vertrouwde handen. Toewijding, geduld en monumentaal vakmanschap zijn onmisbare ingrediënten om te kunnen voldoen aan de terecht hoge eisen die aan het restaureren van monumenten worden gesteld.


Maak een afspraakof bel (0487) 51 55 17

Wij zijn aangesloten bij

Onze partners