'; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= '
Gegevens contactformulier
'; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= '
Onderwerp: " . $_POST['onderwerp'] . "
Naam: "$name"
Adres: $adres
Postcode: $postcode
Plaats: $plaats
Telefoon $telefoon
Fax: $fax
E-mail: $email
Opmerkingen: $bericht
'; $message .= ''; $message .= ''; $message .= ''; $message .= '
Werktplaats
St. Teunismolenweg 50a • 6534 AG Nijmegen 
T 024 - 377 04 96 • Handelsregister 10040370
 Kantoor
Loofschouwstraat 11 • 6651 CJ Druten
T 0487 51 55 17 • F 0487 51 77 91'; $message .= ""; //email verzenden mail ($to,$subject,$message,$headers); //bedanktpagina header ('location: contact_bedankt.html'); ?>